Duncan Mac Leod´s Anchu ( Antana )Würfe!
H-Wurf
J- Wurf
Vater: Kavanagh of graceful Delight /D
Vater: Golden Ciba Must-Tes Garcon / DÄN
Vater: Daily Rays Catch the Wind /FIN

2 Rüden/ 9 Hündinnen

6 Rüden /6 Hündinnen

1  / Hündin

zucht-golden

E- Wurf